Biola

Terdapat beberapa contoh yang menggunakan muzik tradisioanal orang asli iaitu biola: